Joomla 3.2 Templates by webtemplatesbox
DINISOČSNČSN ENPopis
1 2339 22153 22339 Kuželové kolíky nekalené
11024       Pružinová závlačka
7 2338 22150   Válcové kolíky nekalené
84 1207 21131   Šrouby s válcovou hlavou
85 1580 21137   Šrouby s válcovou hlavou zaoblenou
93   21751   Pojistná podložka s jazýčkem
94 1234 21781   Závlačky
95   21815   Vrut se zápustnou hlavou čočkovitou s rovnou drážkou
96   21812   Vruty do dřeva s půlkulatou hlavou
97   21814   Vruty do dřeva se zapuštěnou hlavou
125 7089 21702   Podložky pro šrouby se šestihrannou hlavou a šestihranné matice
126 7091 21721   Hrubé podložky
127   21741   Pružné podložky s obdélníkovým průřezem
128   21731   Vyduté podložky
137   21733   Pružné podložky prohnuté
186   21343   Šrouby s hlavou T a se čtyřhranem
188   21343   Šrouby s hlavou T
258 8737 22154 28738 Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené
315   21665   Křídlaté matice
316   21365   Křídlaté šrouby
404   21128   Šroub s válcovou hlavou a dírami v hlavě s rovnou drážkou
417 7435 21183 27435 Stavěcí šrouby s drážkou a s čípkem
427       Stavěcí šrouby s dříkem a průběžnou drážkou
431       Trubková matice
432   21753   Podložka pojistná s nosem
433 7092 21703   Podložky pro šrouby s válcovou a půlkulatou hlavou
434   21739   Podložky pro profily I, U, IE, UE
435   21739   Podložky pro profily I, U, IE, UE
436   21724   Čtyřhranné podložky pro dřevěné konstrukce
438 7436 21182 27436 Stavěcí šrouby s drážkou a s kuželovým důlkem
439 4035 21403 24035 Šestihranné matice nízké se sražením
440 7094 21727   Podložky pro dřevěné konstrukce
440 7094 21728   Podložky se čtvercovým otvorem pro dřevěné konstrukce
444   21167   Přesné otočné šrouby s okem
462       Podložky pojistné s vnitřním nosem
463       Podložky se dvěma jazýčky
464   21161   Šrouby s vysokou rýhovanou hlavou
466   21461   Rýhované matice
467   21462   Rýhované matice nízké
471   22930   Pojistné kroužky pro hřídel
472   22931   Pojistné kroužky pro díru
478   21122   Šrouby upínací s nákružkem
479   21121   Upínací šrouby s osazeným koncem
480   21122   Upínací šrouby s nákružkem a s čípkem
508 299 21529   Matice do obrobených upínacích drážek T
525   21399   Šrouby pro napínače a navařovací konce
529   21391   Šrouby do zdiva a do základů
546   21444   Válcové matice s drážkou
547       Válcové matice s dírami v čele
551 4766 21181 24766 Stavěcí šrouby s drážkou a s plochým koncem
553 7434 21185 27434 Stavěcí šrouby s rovnou drážkou a hrotem
555 4034 21601 24034 Matice šestihranná hrubá
557   21624   Čtyřhranná matice
558 4018 21303 24018 Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě
561   21115   Odtlačovací šrouby s čípkem
562   21416   Drobné čtyřhranné matice nízké
571   21810   Vruty se šestihrannou hlavou
580   21369   Závěsné šrouby
582   21669   Závěsná matice
601 4016 21301 24016 Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou včetně matice
603 8677 21319   Šrouby s velkou zaoblenou hlavou a čtyřhranem
604   21324   Šrouby zápustné s nosem
605   21327   Šrouby zápustné s čtyřhranem do dřeva
608   21326   Šrouby se zápustnou hlavou a čtyřhranem
609   21111   Lícované šrouby s dlouhým závitem
610   21112   Lícované šrouby s krátkým závitem
653   21162   Šrouby s nízkou rýhovanou hlavou
660   22301   Nýt s půlkulatou hlavou
661   22311   Zápustný nýt
705A   22910   Stavěcí kroužky se stavěcími šrouby
705B   22912   Stavěcí kroužky se závlačkou nebo s kuželovým kolíkem
741       Lanová svorka
835   21178   Závrtné šrouby do hliníku
906   21913   Vypouštěcí šroub s vnitřním šestihranem a kuželovým závitem
908   21938   Zátky s válcovým závitem
910   21915   Zátky s válcovým závitem
912 4762 21143   Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem
913 4026 21187 24026 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým koncem
914 4027 21191 24027 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a s hrotem
915 4028 21189 24028 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a s čípkem
916 4029   24029 Šrouby stavěcí s vnitřním šestihranem a kuželovým důlkem
917   21431   Uzavřené matice
920   21130   Šrouby s malou válcovou hlavou
921       Šrouby s velkou válcovou hlavou
923       Šrouby s velkou válcovou hlavou, průběžnou drážkou a osazeným dříkem
927       Stavěcí šroub s nosem a rovnou drážkou
928       Matice čtyřhranné pro přivařování
929   21455   Šestihranné matice pro přivařování
931 4014 21101 24014 Šrouby se šestihrannou hlavou
933 4017 21103 24017 Šrouby se šestihrannou hlavou se závitem k hlavě
934 4032 21401 24032 Šestihranné matice
934 8673 21401 28673 Šestihranné matice s jemným metrickým závitem
935 7035 21411   Korunové matice
936 4035 21403 24035 Šestihranné matice nízké se sražením
936 8675 21403 28675 Šestihranné matice nízké s jemným metrickým závitem
937   21412   Korunové matice nízké
938   21174   Závrtné šrouby do oceli
939   21176   Závrtné šrouby do litiny
960 8765 21101 28676 Šrouby se šestihrannou hlavou a jemným částečným závitem
961 8676 21103 28765 Šrouby se šestihrannou hlavou a jemným plným závitem
963 2009 21151   Šrouby se zápustnou hlavou
964 2010 21155   Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou
965 7046 21152   Šrouby se zápustnou hlavou s křížovou drážkou H nebo Z
966 7047 21156   Šrouby se zápustnou hlavou čočkovitou s křížovou drážkou H nebo Z
975       Tyče závitové
976       Závitové čepy se sraženými konci
980 7042 21492   Samojistné matice šestihranné
981   23630   Kruhové matice se zářezy pro upínací a stahovací pouzdra (KM)
982 7040 21492   Samojistné matice šestihranné vysoké
985 7040 21492   Samojistné matice šestihranné
986       Matice samojistné uzavřené
988   21702   Podložky vymezovací
1052   21727   Podložky pro dřevěné konstrukce
1440 8738 21706 28738 Podložky kruhové pro čepy
1441 8738 21706 28738 Podložky kruhové pro čepy
1443   22107   Čep bez hlavy
1444   22111   Čep s hlavou
1471 8744 22170 28744 Kuželově rýhované kolíky
1472 8745 22171 28745 Kuželově rýhované kolíky s rýhováním do poloviny délky
1473 8740 22173 28740 Válcový kolík rýhovaný se sražením
1474 8741 22174   Kuželově rýhované kolíky s rýhováním do poloviny délky
1475 8742 22175 28743 Rýhované kolíky s rýhováním ve střední třetině délky
1476 8746 22190 28746 Rýhované hřeby s půlkulovou hlavou
1477 8747 22191   Rýhované hřeby se zápustnou hlavou
1480   21940   Napínače hák-hák; oko-oko; oko-hák
1481 8752 22156 28752 Pružné kolíky s mezerou
15237   21329   Korečkové šrouby
1587       Matice uzavřené kloboukové
1804   21449   Kruhové matice se zářezy po obvodě
1816   21441   Válcové matice s dírami
2093       Podložky talířové
2510       Šroubové čepy s rozpínacím dříkem, včetně matic, s dlouhým závitem
3017       Hadicové spony
3570       "U" oblouk se závitem
6319       Tvar C - podložky kloubové
6319       Tvar D - kuželová pánev pro kloubové podložky
6325 8734 22152   Válcové kolíky kalené
6330       Matice šestihranné 1,5D vysoké
6331       Matice šestihranné 1,5D vysoké s nákružkem
6334   21604   Prodlužovací matice 3D
6340       Podložky pro vysokopevnostní spoje
6796       Podložky pružné kónické
6797   21744   Ozubené podložky
6798   21745   Vějířové podložky s vnějším ozubením
6798   21746   Vějířové podložky s vnitřním ozubením
6799   22929   Pojistné třmenové kroužky
6885   22562   Pera těsná
6912       Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem se středící dírou
6914 7411   781 Šrouby se zvětšeným šestihranem pro vysokopevnostní spoje OK (HV)
6915 4775   780 Matice šestihran. se zvětšeným šestihran. pro vysokopevnostní spoje OK
6916 7416   784 Podložky kruhové pro vysokopevnostní spoje ocelových konstrukcí
6921       Šrouby šestihranné s límcem
6923 4161   1661 Šestihranná matice s nákružkem
7337   22391   Trhací nýt
7343 8750 22162 28750 Pružné kolíky svinuté pro běžné zatížení
7344 8748 22163   Pružné kolíky svinuté pro velké zatížení
7346 8752 22156   Pružné kolíky s mezerou
7349   21708   Podložky kruhové
  7380     Šrouby s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem
7500 15480 21223   Šrouby závitořezné se šestihrannou hlavou
7504       Šrouby samovrtné (TEKX)
7513   21226   Závitořezné šrouby s válcovou hlavou
7513   21228   Závitořezné šrouby se zápustnou hlavou
7513   21229   Závitořezné šrouby se zápustnou čočkovitou hlavou
7513       Šrouby závitořezné se šestihrannou hlavou
7965       Matice šroubová
7967       Matice plechové pojistné šestihranné
7971 1481 21232   Šrouby do plechu s válcovou hlavou
7972 1482 21236   Šrouby do plechu se zápustnou hlavou
7973 1483 21238   Šrouby do plechu se zápustnou čočkovitou hlavou
7976 1479 21231   Šrouby do plechu se šestihrannou hlavou
7977 8737 22154 28737 Kuželové kolíky s vnějším závitem nekalené
7978 8736 22155 28736 Kuželové kolíky s vnitřním závitem nekalené
7979 8735 22151   Válcové kolíky s vnitřním závitem, kalené
7980   21740   Pružné podložky se čtvercovým průřezem
7981 7049 21235   Šrouby do plechu s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou
7982 7050 21237   Šrouby do plechu se zápustnou hlavou a křížovou drážkou
7983 7051 21239   Šrouby do plechu se zápustnou čočkovitou hlavou a křížovou drážkou
7984       Šrouby s válcovou hlavou nízkou a vnitřním šestihranem
7985 7045 21147   Šrouby s půlkulatou hlavou a křížkovou drážkou H nebo Z
7989   21708   Podložky pro ocelové konstrukce
7990   21308   Šrouby hrubé se šestihrannou hlavou pro OK včetně matice
7991 10642     Šrouby se zápustnou hlavou s vnitřním šestihranem
7993   22924   Pérový kroužek
7995   21826   Vrut s čočkovou hlavou a křížovou drážkou
7996   21822   Vrut s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou
7997   21824   Vrut se zápustnou hlavou a křížovou drážkou
9021 7093 21726   Podložky pod nýty
6887   22514   Klíny drážkové s nosem

 

hostgator
Saturday the 4th. .